Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OW.2610.351.2021 - Usługi konserwacyjne w budynkach Skarbu Państwa, będących w zasobie Oddziału Regionalnego w Warszawie Agencji Mienia Wojskowego