Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OX.2610.183.2021 - USŁUGA WYKONANIA KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NIEMIESZKALNYCH, BĘDĄCYCH W ZASOBIE ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU