Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OX.2610.150.2021 - USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW SKARBU PAŃSTWA ORAZ USŁUGI PORZĄDKOWE NA TERENACH ZEWNĘTRZNYCH UTWARDZONYCH I ZIELONYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH ZASÓB AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO WE WROCŁAWIU