Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OW.2610.128.2021 - Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Skarbu Państwa w 2021 r., będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie w podziale na 2 części