Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OW.2610.51.2021 - Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla nieruchomości będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie