Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OX.2610.654.2020 - USŁUGA WYKONANIA KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NIEMIESZKALNYCH BĘDĄCYCH W ZASOBIE ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU