Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OB.2610.633.2020 - Świadczenie usług pogotowia technicznego, napraw i usuwania awarii oraz wykonywania robót konserwacyjnych w budynkach i innych nieruchomościach AMW OReg Bydgoszcz