Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-BP.2610.422.2020 - Wywóz nieczystości wraz z dostarczeniem pojemników na odpady w Biurze Prezesa Agencji Mienia Wojskowego