Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OB.2610.607.2020 - Zawarcie umowy ramowej na remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy