Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-BP.2610.485.2020 - Usługa sprzątania siedziby Biura Prezesa AMW wraz z terenem zewnętrznym na lata 2021-2023