Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-BP.2610.291.2020 - Dostarczenie z wdrożeniem systemu do monitorowania usług serwerowych oraz przedłużenie wsparcia do posiadanego systemu monitoringu sieci Netflow.