Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OB.2610.562.2020 - Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu Państwa Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy w zakresie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej.