Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OB.2610.558.2020 - Dostawa i wymiana 860 sztuk wodomierzy w lokalach i budynkach będących własnością Skarbu Państwa w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy.