Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OX.2610.547.2020 - USŁUGA WYKONANIA KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NIEMIESZKALNYCH BĘDĄCYCH W ZASOBIE ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU