Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OZ.2610.506.2020 - Wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości