Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OW.2610.443.2020 - Zakup usługi odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Warszawie