Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OZ.2610.453.2020 - Wykonanie projektów wydzielenia samodzielnych lokali mieszkalnych dla budynków będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze