Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OZ.2610.419.2020 - Świadczenie usług publikacji ogłoszeń prasowych w codziennej prasie regionalnej o zasięgu obejmującym całe województwo lubuskie i całe województwo dolnośląskie oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim