Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OB.2610.413.2020 - Publikacja ogłoszeń ustawowych, reklam oraz innych informacji związanych z bieżącą działalnością Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy w wydaniach prasy codziennej o zasięgu ogólnokrajowym oraz regionalnym na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego.