Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OW.2610.420.2020 - Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości znajdujących się w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie – postępowanie w podziale na 6 części