Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OL.2610.405.2020 - Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności/ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości położonych w: Puławach, Zajezierzu, Dęblinie, Radomiu, Nowym Mieście nad Pilicą, Grójcu, Radzyniu Podlaskim, Białej Podlaskiej, Siedlcach, Zamościu, Hrubieszowie, Chełmie, Lublinie, Jarosławiu, Lipie, Rajskie, Hermanowicach, Rzeszowie NUMER POSTĘPOWANIA DZP-OL.2610.405.2020