Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OW.2610.257.2020 - Usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy wraz z zabezpieczeniem i usuwaniem awarii w ramach całodobowego pogotowia technicznego w budynkach Skarbu Państwa, będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie