Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OW.2610.214.2020 - Sprzedaż energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie