Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OW.2610.232.2020 - Usługa wycinki oraz pielęgnacji drzew i krzewów, prowadzenie cięć pielęgnacyjnych, a także dokonywanie nasadzeń drzew na nieruchomościach z zasobu Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie w podziale na III części