Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OZ.2610.300.2020 - Wykonanie projektu wydzielenia samodzielnych lokali mieszkalnych dla budynku będącego w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze