Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-BP.2610.272.2020 - Świadczenie usług konserwacyjno-naprawczych: instalacji elektrycznych, c.o, sanitarnych w tym węzła cieplnego oraz drobnych napraw ślusarskich i stolarskich – 3 części zamówienia.