Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OX.2610.268.2020 - Dostawa gazu do kwater internatowych będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu