Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OW.2610.143.2020 - 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dźwigu zewnętrznego wraz z szybem w konstrukcji samonośnej żelbetowo –stalowej, przy budynku Archiwum Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie przy ul. Frontowej 1,w podziale na II Etapy: