Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OL.2610.172.2020 - zakup usługi odbioru, transportu i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Lublinie