Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OL.2610.118.2020 - Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach mieszkalnych położonych na ul. Szpitalnej 11 w Chełmie i ul. Wańkowicza 25 w Nisku oraz na terenach przyległych będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Lublinie.