Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OL.2610.121.2020 - Usługa wywozu ciekłych odpadów komunalnych (nieczystości płynnych - ścieków) z nieruchomości zlokalizowanych w Grójcu-Słomczynie i Kraśniku, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie