Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OS.2619.102.2020 - Usługę dozoru przy użyciu alarmu nieruchomości OReg AMW w Szczecinie położonej w Kołobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 1 wraz konserwacją oraz montażem systemów alarmowych Termin składania ofert 17.03.2020 r. do godziny 10:00, otwarcie ofert 17.03.2020 r. o godzinie 10:30