Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OW.2610.72.2020 - Wykonanie robót remontowo-budowlanych w lokalach mieszkalnych, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, przed ponownym zasiedleniem, w podziale na 14 części