Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OB.2610.83.2020 - Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu Państwa Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy