Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OW.2619.2.2020 - Ochrona fizyczna nieruchomości z zasobu Agencji Mienia Wojskowego będących we właściwości rzeczowej i miejscowej Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie