Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OW.7720.593.2019/2020 - Usługa publikacji w prasie codziennej ogłoszeń ustawowych, reklam i innych informacji związanych z działalnością Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie. Termin składania ofert upływa dnia 22-01-2020 r. o godz. 12:00; otwarcie ofert 22-01-2020 r o godz. 14:00