Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-BP.7720.486.2019 - Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Agencji Mienia Wojskowego w 2020 roku . Zamówienie w dwóch częściach. Składanie ofert wyłącznie w wersji elektronicznej Termin składania ofert: 05.02.2020 r. godz. 11:00 Termin otwarcia ofert: 05.02.2020 r. godz. 11:30