Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OL.7720.570.2019 - Świadczenie usług publikacji ogłoszeń prasowych w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim oraz o zasięgu regionalnym na terenie woj. podkarpackiego.