Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OZ.7720.576.2019 - Świadczenie usług konserwacyjno-naprawczych w nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje AMW OReg Zielona Góra, w podziale na 5 części