Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OX.7720.528.2019 - Dostawa gazu do nieruchomości będącej w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu.