Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP.OL.7720.536.2019 - Wywóz stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w Dęblinie, Grójcu, Hrubieszowie, Kraśniku i Lublinie będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie