Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OS.7720.508.2019 - „Wykonanie robót ogólnobudowlanych w internacie położonym w Stargardzie przy ul. Os. Hallera 11 – zadanie remontowe OS 57” Termin składania ofert 29.11.2019 r. do godziny 10:00, otwarcie ofert 29.11.2019 r. o godzinie 10:30.