Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OZ.7720.481.2019 - Wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości