Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OZ.7720.481.2019 - Wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości