Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OX.7720.482.2019 - Usługa zbierania, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego we Wrocławiu.