Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OW.7720.497.2019 - Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie w podziale na 3 części. TERMIN SKŁADANIA OFERT 13-11-2019 godz. 9:00; TERMIN OTWARCIA OFERT 13-11-2019 godz. 10:00