Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OK.7720.519.2019 - Usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Termin składania ofert: 15.11.2019 r., godz. 09:00; Termin otwarcia ofert: 15.11.2019 r. godz. 10:00. Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b.