Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OW.7720.256.2019 - Wykonanie usług konserwacyjnych wraz z zabezpieczeniem pogotowia technicznego urządzeń dźwigowych usytuowanych w budynkach Skarbu Państwa na okres 24 miesięcy, będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie, w podziale na 2 części