Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP.OL.7720.189.2019 - Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla nieruchomości będących w zasobie AMW Oddział Regionalny w Lublinie