Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OW.7720.129.2019 - Sprzedaż energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie TERMIN SKŁADANIA OFERT 05-11-2019 godz. 9:00; OTWARCIE OFERT 05-11-2019 godz. 9:30