Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OK.7720.408.2019 - Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości znajdujących się w zasobie OR Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Oferty w przedmiotowym postępowaniu można składać wyłącznie w formie papierowej, zgodnie z wymaganiami podanymi w treści Ogłoszenia. Ofert nie można składać za pośrednictwem platformy eb2b. Termin składania ofert: 15.10.2019 r. godz. 13:00. Termin otwarcia ofert: 15.10.2019 r. godz. 13:30